Waarom NH3

Natuurlijke koudemiddelen CO2, Ammoniak en koolwaterstoffen worden al vele jaren gebruikt in verschillende HVAC & R-toepassingen. Met uitzondering van enkele sectoren, is hun marktpenetratie relatief laag gebleven. Vandaag is dit snel aan het veranderen.

Voordelen Propaan

Bedrijven willen steeds minder volume aan koudemiddel in hun installatie. Ze kiezen daarom vaker voor indirecte systemen. Hierbij zijn opwekking en distributie van warmte en koude van elkaar gescheiden. Deze trend zorgt er bijvoorbeeld voor dat Propaan Chillers steeds meer onder de aandacht komen.
 

Gebruik restwarmte van koudeproces

Warmte die vrijkomt door het koudeproces, kan ergens anders in een gebouw hergebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan verwarming in de ruimte of voor warm tapwater. De warmte kan rechtstreeks gebruikt worden in een andere werkruimte, of via een tussenmedium overgedragen worden via bijvoorbeeld een persgasboiler.