Organisatiecultuur


Filosofie

Onze klanten betalen een eerlijke prijs voor onze producten. Op Benelux niveau hebben we diverse diensten gecentraliseerd in het Beijer Ref Support Center ter ondersteuning van onze verkooporganisaties. Diensten als Masterdata, Marketing, Inkoop, Logistiek, Administratie en Finance zorgen – door hun centrale karakter – voor ademruimte voor de verkoopbedrijven. Zo kunnen zij zich volledig focussen op de klant. Dit biedt een hoge betrokkenheid en service, maar zorgt tevens ook voor een goede kostenbeheersing. Hierdoor worden we nog meer specialist en sparringpartner voor onze klanten en leveren we prima kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Wij gaan nauwe samenwerking aan met technische specialisten. Dankzij een grote variatie aan componenten en apparatuur krijgt de (eind)klant wat hij zoekt.

Met onze opslagcapaciteit en snelle netwerken kunnen we aan elke vraag direct voldoen. Als onderdeel van een wereldwijde organisatie hebben we technische support en de veelzijdigheid in huis en zijn wij steeds op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Tevens faciliteert het Beijer Ref Support Center een eigen moderne assemblage hal. Alle Unitbouw activiteiten van onze verkoopbedrijven kunnen hier uitbesteed en gebouwd worden. Er wordt geïnvesteerd in NH3 en CO2 specialisatie. Maar ook alle andere custom made projecten kunnen hier perfect gebouwd worden.

Professioneel ontzorgen met innovatieve diensten is de lange termijn doelstelling en visie van Beijer Ref Support BV.

Missie / Visie / Strategie


Bedrijfsmissie
‘World wide market leader in refrigeration technology’

Mission

Beijer Ref identificeert en evalueert kritieke variabelen in de waardeketen. Dat betekent dat de werking van de klant en de algemene bedrijfsvoering centraal worden gesteld. Deze variabelen omvatten: decentralisatie, lokale aanwezigheid, toegankelijkheid, snelle en efficiënte logistiek, technische expertise en service.

Planning en stabiliteit op lange termijn zijn kenmerken die de relaties van de ‘Groep’ met leveranciers en klanten typeren. Tegelijkertijd is het vermogen om te veranderen een belangrijke hoeksteen. De ‘Groep’ streeft naar geleidelijke veranderingen en aanpassingen aan nieuwe marktomstandigheden. De nieuwste ontwikkelingen op vlak van toelevering van componenten, kwaliteit, veiligheid, ethiek en maatschappelijke betrokkenheid zijn dan ook centrale speerpunten binnen onze missie.

Beijer Ref wil haar positie als toonaangevende organisatie in de wereld verder versterken en wil blijven groeien als wereldwijde marktleider. Het doel is om sneller te groeien dan de markt.

Bedrijfsvisie
‘World wide partner in refrigeration technology’.

Vision

Beijer Ref gaat professionele partnerschappen en verbindingen aan. Onze onderneming streeft ernaar om in al haar activiteiten evenwichtig aandacht te besteden aan sociale en maatschappelijke belangen, het milieu en een eerlijke en gezonde winst.

Als een toonaangevende organisatie kan Beijer Ref een onafhankelijk partnerschap met leveranciers ontwikkelen dat hen toegang geeft tot een grote markt. Via het netwerk van filialen van de Groep kunnen de producten kostenefficiënt worden verkocht en gedistribueerd naar een groot klantenbestand.

Bedrijfsstrategie
‘High value in refrigeration technology’

Strategy

Beijer Ref richt zich op koeling, airconditioning en warmtepompen. De middelen zijn voornamelijk gericht op de groothandel, maar ook op de eigen ontwikkeling van geavanceerde milieuvriendelijke koelsystemen.

Beijer Ref zal organisch blijven groeien door aanvullende acquisities in bestaande en nieuwe markten, zowel in Europa als in de rest van de wereld.

  • De Groep geeft prioriteit aan langetermijnplanning en stabiliteit met haar zakelijke relaties.
  • De primaire belangengroepen bestaan uit aandeelhouders, klanten, medewerkers en leveranciers.

Beijer Ref wil marktleider zijn in de koudetechnische markt. Speerpunten hierbij zijn: betrouwbaarheid, deskundigheid en innovatie. Voor onze strategie, worden jaarlijks heldere doelstellingen geformuleerd en vastgelegd. Uiteraard is MVO onderdeel hiervan. Beijer Ref Support BV ondersteunt overkoepelend haar doelen voor haar verkoopbedrijven.