Website disclaimer


Algemeen
Deze website bevat informatie over de diensten van Beijer Ref Support BV.

Beijer Ref Support behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website.

Beperking aansprakelijkheid
Beijer Ref Support besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden of onvolledigheden insluipen. Beijer Ref is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden.

U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zal Beijer Ref een fout of onjuistheid in deze website zo snel mogelijk herstellen.

Auteursrecht
Deze website, het ontwerp, de teksten, logo’s en afbeeldingen, alsmede de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Beijer Ref Support. Zonder schriftelijke toestemming van Beijer Ref Support BV is het niet toegestaan materiaal van deze website te kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden. Dit is schending van eigendomsrecht. Bij inbreuk hieraan zullen wij altijd juridische stappen nemen.

E-mail disclaimer
De informatie die Beijer Ref BV per e-mail verstuurt kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Indien u niet de geadresseerde bent, vragen wij u vriendelijk de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen.