Waarom NH3

Natuurlijke koudemiddelen CO2, Ammoniak en koolwaterstoffen worden al vele jaren gebruikt in verschillende HVAC & R-toepassingen. Met uitzondering van enkele sectoren, is hun marktpenetratie relatief laag gebleven. Vandaag is dit snel aan het veranderen.

Voordelen CO2

Het toepassen van natuurlijke koudemiddelen is zeker niet nieuw. Al ver in de vorige eeuw en zelfs de eeuw daarvoor, werd gebruik gemaakt van lucht, ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2), propaan (R290), zwaveldioxide (SO2) en nog andere koudemiddelen.

Gebruik restwarmte van koudeproces

Warmte die vrijkomt door het koudeproces, kan ergens anders in een gebouw hergebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan verwarming in de ruimte of voor warm tapwater. De warmte kan rechtstreeks gebruikt worden in een andere werkruimte, of via een tussenmedium overgedragen worden via bijvoorbeeld een persgasboiler.