Cookiebeleid


Klikgedrag en bezoekgegevens.
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.

Wij trachten deze gegevens zo anoniem mogelijk te houden en te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wat zijn cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgende bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.

Welke cookies gebruiken wij?
De website van Beijer Ref Support maakt gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies en het verwijdering daarvan.
Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, nadat u eerder toestemming gegeven heeft? Dan kunt u de cookies eenvoudig verwijderen via uw browser. (Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies via de browser is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van desbetreffende browsers.)

Meer informatie over cookies?
Meer informatie over cookies kunt u onder andere vinden op de website van de consumentenbond (www.consumentenbond.nl)

Autoriteit Persoonsgegevens.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSLcertificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring.
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Reageren
Als u wenst te reageren op ons privacy- en cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Per mail: marketing@beijerref.nl
Per telefoon: +31 (0) 88-1220 711
Per brief: Beijer Ref Support BV, t.a.v. afdeling marketing, Westfields 1210, 5688 HA OIRSCHOT