Installatiebedrijven naar hogere klantgerichtheid en productiviteit

De omzet van installateurs groeit. Thema’s als zorg, vergrijzing, energie en verduurzaming zorgen voor positieve verwachtingen voor de toekomst. Verschillende ontwikkelingen dwingen de installateur om steeds vaker strategische keuzes te maken.

Gebouweigenaren besteden beheer en onderhoud steeds vaker uit. Dit komt doordat zij zich willen concentreren op kerntaken en omdat gebouwen alsmaar complexer worden. Hierdoor nemen zij steeds meer een coördinerende rol in. Zij zoeken dus steeds vaker strategische partners die proactief meedenken.

Opdrachtgevers betalen straks niet meer voor de installatie alleen, maar voor jaren comfortabel en efficiënt ‘draaien’. Hierdoor ontstaan nieuwe verdienmodellen, zoals prestatie -en leasecontracten. In die contracten verschuiven de risico’s naar de installateur. Deze zal steeds minder op urenfacturatie worden afgerekend. Hij zal steeds vaker binnen de afgesproken prijs slimme modellen moeten bedenken over wat nodig is om afgesproken prestaties te leveren. Dit dwingt een installateurs om anders te denken. Montage uren zijn niet langer inkomsten maar worden kostenposten die je zo laag mogelijk wil houden.

Fabrikanten spelen een steeds dominantere rol in het beheren en onderhouden van installaties. Dit kan ten koste gaan van de traditioneel denkende installateur. Fabrikanten sluiten steeds vroeger in het proces een contract met de klant, ook voor beheer en onderhoud. De tussenkomst van de installateur wordt zo vaker buiten spel gezet. Klantbeleving is cruciaal voor installateurs, ze komen immers nog dagelijks bij de klant over de vloer. Maar als klanten geen binding meer hebben met de installateur dan ebt dat concurrentievoordeel ook snel weg.

Vijftig procent van de technische bedrijven verwacht de komende jaren een tekort aan technisch geschoold personeel. Veel mensen gaan met pensioen door de vergrijzing. En  weinig nieuw ‘jong bloed’ vult deze lege arbeidsplaatsen op. Daarom moet de capaciteit zo doeltreffend en effectief mogelijk worden ingezet. Met andere woorden ieder gemaakt uur moet een ‘schot in de roos’ zijn.

De installateur zal dus proactief moeten inspelen op de behoeften van de klant en zal zich als een strategische partner moeten opstellen, die meedenkt en verantwoordelijkheid neemt voor de prestaties van de installaties. Hij groeit dus van een op inspanning gedreven verdienmodel naar een prestatie gedreven verdienmodel en dit op een zo efficiënt mogelijke manier met zo min mogelijke verspillingen, mensen en middelen. Een doeltreffende uitdaging!