Gebruik restwarmte van koudeproces

Warmte die vrijkomt door het koudeproces, kan ergens anders in een gebouw hergebruikt worden, denk bijvoorbeeld aan verwarming in de ruimte of voor warm tapwater. De warmte kan rechtstreeks gebruikt worden in een andere werkruimte, of via een tussenmedium overgedragen worden via bijvoorbeeld een persgasboiler.