Voordelen Propaan

Bedrijven willen steeds minder volume aan koudemiddel in hun installatie. Ze kiezen daarom vaker voor indirecte systemen. Hierbij zijn opwekking en distributie van warmte en koude van elkaar gescheiden. Deze trend zorgt er bijvoorbeeld voor dat Propaan Chillers steeds meer onder de aandacht komen.

De thermodynamische eigenschappen van het koudemiddel Propaan zijn behoorlijk gunstig. De GWP-waarde bedraagt 3. Met propaanunits kan in veel gevallen een hoge COP worden behaald. Daar staat echter wel tegenover dat Propaan een ontvlambaar koudemiddel is. Voorzichtigheid is dus geboden. Je moet ervoor zorgen dat het koudemiddel niet ontbrandt als er lekkage optreedt.

Om dit te ondervangen, plaatsen fabrikanten het koelsysteem in een aparte behuizing. De ruimte met het koeltechnische gedeelte is dan voorzien van een gasdetectiesysteem. Met behulp van een ventilator kan de Chillerunit in geval van lekkage worden geventileerd. Gas en lucht worden dan naar buiten geblazen. Daarnaast worden systeeminhoud en koudemiddelhoeveelheid beperkt (door bijvoorbeeld het toepassen van een aluminium microchannel condensor). Een zo klein mogelijke systeeminhoud verkleint het brandrisico.

De terugfasering van koudemiddelen is in volle gang. Klanten zijn om die reden bang dat ze straks zonder koudemiddel komen te zitten. Daarom stappen ze af van HFK’s en stappen ze bijvoorbeeld over op Propaan Chillers in combinatie met water als transportmiddel. Het speelt vooral bij de grotere bedrijven en grotere systemen.

Maar Propaan is overigens ook geschikt voor de wat kleinere systemen van pakweg tien kilowatt. Het zijn vooral bedrijven die voorop willen lopen, zoals supermarkten en overheidsinstellingen, die hierin willen investeren. Ze kiezen voor een water gedragen systeem met Propaan of CO₂. Dit is een milieuvriendelijke oplossing, want er gelden geen beperkingen met de koudemiddelvulling (indien buiten en boven de begane grond opgesteld). Al het koudemiddel bevindt zich immers in de Chiller. En koeling vindt simpelweg plaats door het transporteren van het gekoelde water (of een andere koudedrager) naar de gebruikers. Het grote voordeel hiervan is het relatief eenvoudige karakter van het leidingnetwerk en de systeemuitvoering, ten opzichte van installaties met andere natuurlijke koudemiddelen, zoals CO₂ of Ammoniak.

Propaan heeft behalve de goede thermodynamische eigenschappen ook als voordeel dat installateurs er goed mee kunnen werken. Zij kunnen het systeem als het ware behandelen zoals ze destijds ook gewend waren bij een R22 systeem. Dat is voor bijvoorbeeld een CO₂-unit anders, waar je te maken hebt met verschillende drukken en ook zeer hoge drukken. Dat kan het installeren complexer en gevaarlijker maken (bij bijvoorbeeld twee compressoren).

Een ander groot voordeel met water gedragen systemen is dat een zeer nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk is. Toepassingen vinden we in sectoren als de AGF, bloembollen en sierteelt. Het koelen van deze producten vereist namelijk een zeer nauwkeurige en stabiele temperatuurregeling om zo de houdbaarheid van het product te verlengen. Maar ook in procesindustrieën, utiliteit of andersoortige opslag van goederen, wordt het toepassen van koudwatersystemen meer en meer omarmd. Immers installaties met grote hoeveelheden chemische koudemiddelen wil de koudetechniek niet meer toepassen. Propaanunits kunnen een interessante bijdrage leveren binnen de koudeketen in diverse toepassingen en inzetgebieden.