Installateur als dirigent

Over de energietransitie is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Duurzame opwekking van energie en terugdringing van de CO2 uitstoot zijn een uitdaging, ook voor installerend Nederland. Hoe energiezuinige units bouwen? Hoe opschalen en een inhaalslag halen? We zien een verschuiving in de markt van de ‘installerende’ installateur naar ‘technisch aanvoerder’ of dirigent.

Hoe de markt voor verduurzaming en duurzame energieopwekking zich de komende jaren gaat ontwikkelen, is vrij lastig in te schatten. Feit is dat rond 2030 duurzaam de nieuwe standaard moet zijn. Het verduurzamen zal zich moeten uiten in: veel aandacht voor de klant, kennis en kunde en investeringen en verdieping in vakmanschap en materialen. Waarden die de installateur steeds vaker in zijn portfolio moet integreren. Steeds vaker zal hij een adviserende, dirigerende rol moeten vervullen en sturen op al deze punten.

De vraag naar ‘natuurlijk’ ‘gezond’ en ‘behaaglijk’ neemt snel toe. De verduurzaming van onze energievoorziening heeft een hoge prioriteit. Juist ervaren vakmensen van installatiebedrijven die staan voor kwaliteit, kunnen in deze fase het verschil maken en de onderneming laten groeien. Hoe kun je als installateur en/of als medewerker in de installatiesector het verschil maken? Door jezelf steeds vaker op te stellen als technisch aanvoerder of dirigent.

  • Je hebt veel kennis nodig van je klanten.
  • Kennis en ervaring met technische mogelijkheden zijn van groot belang.
  • Een goed netwerk van betrouwbare partners waarmee wordt samengewerkt in de ontwerp en uitvoeringsfase is essentieel
  • Ontwikkelen en organiseren van hoogwaardige oplossingen
  • Productleiderschap tonen
  • Goed inspelen op het gebruik van aansluitbare componenten en slimme ICT
  • Zorgen voor ‘stekkerklare’ oplossingen, zodat het contact met de klant steeds op de voorgrond kan komen.
  • De focus leggen op kostenleiderschap door het zo efficiënt mogelijk inrichten van het installeren zelf.

De meerwaarde ligt in het waarborgen van functionaliteit en prestatie tegen zo laag mogelijke kosten en het bieden van betrouwbare diensten tegen marktconforme prijzen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het volledig beheren van installaties op afstand. Maar voor elk kernpunt geldt dat bewezen vakmanschap en kwaliteit voorwaarden zijn voor duurzaam succes. Opleiding en training zijn nefast waardoor je met minder faalkosten nieuwe technieken optimaal in je bedrijfsvoering kunt integreren en dirigeren.