Voordelen CO2

Het toepassen van natuurlijke koudemiddelen is zeker niet nieuw. Al ver in de vorige eeuw en zelfs de eeuw daarvoor, werd gebruik gemaakt van lucht, ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2), propaan (R290), zwaveldioxide (SO2) en nog andere koudemiddelen.