Duurzaamheidsverslag

Beijer Ref onderschrijft de UN Goals en de Kernthema’s van duurzaamheid. Deze thema’s zijn:
Behoorlijk bestuur, Goed werkgeverschap, Mensenrechten, Eerlijk zakendoen, Consumenten aangelegenheden, Circulaire economie & klimaatverandering, Betrokkenheid bij/en ontwikkeling van de samenleving

Om deze thema’s goed te belichten en uit te leggen, hebben wij een duurzaamheidsverslag samengesteld, waarin wij onze kernthema’s op een eenvoudige manier beschrijven.

Dit duurzaamheidsverslag is terug te vinden in de rubriek ‘Downloads’ op deze website.

Waarom een duurzaamheidsverslag?
Beijer Ref neemt duurzaamheid serieus en wil haar stakeholders informeren over hoe ze omgaat met de (kern) thema’s rondom duurzaamheid.

In het duurzaamheidsverslag wordt met als leidraad, de (kern) thema’s volgens de MVO – Prestatieladder, de stand van zaken in 2021 binnen de Beijer Ref Benelux organisatie gepresenteerd.

We zijn nu bezig onze data steeds beter te analyseren, toe te lichten, en wellicht ook te combineren met gegevens van bijv. de CO2 footprint van Beijer Ref wereldwijd. Ook zijn er diverse initiatieven genomen waarover wij in het duurzaamheidsverslag 2022 gaan rapporteren.

De reden hiervoor is dat duurzaamheid steeds meer de boventoon gaat voeren in de komende jaren. Ook mede door de CSRD (wetgeving uit de Europese Unie) en de daarbij behorende rapportages, zal dit ook impact hebben op Beijer Ref Benelux en Beijer Ref AB (Zweden).

Naast de financiële rapportage, zullen ook niet financiële risico’s en kansen in beeld gebracht moeten worden. Tevens zal er meer inzicht moeten worden geven over de impact – die de producten die Beijer Ref levert hebben – op het milieu in de gehele keten. Dus bij productie-, transport-, gebruik-, en afdankfase.

Daarom zullen we de komende jaren in de duurzaamheidsverslagen aandacht besteden aan de R-Ladder. Een instrument dat laat zien hoe we omgaan met de circulaire transitie en hoe we rapporteren over initiatieven met de diverse stakeholders.

Om aan stakeholders te kunnen tonen dat we ons blijven ontwikkelen op vlak van duurzaamheid, streven wij ernaar om (naast andere certificatie) ook gecertificeerd te blijven volgens de MVO Prestatieladder niveau 4.